Wydarzenia w Toruniu: 12-16 Września 2023

Informacja o dofinansowaniu zadania z budżetu państwa

Flaga i godło Rzeczpospolitej Polskiej

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program:

Zlecenie Ministra Edukacji i Nauki
UMOWA Nr MEiN/2022/DPI/92

Zadanie:

Przygotowanie i przeprowadzenie Światowego Kongresu Kopernikańskiego w 2023 roku – toruńska część Kongresu

Wartość finansowania:

2 370 000,00 zł

Całkowita wartość zadania:

2 370 000,00 zł

Krótki opis zadania:

Głównym celem zadania jest zorganizowanie Światowego Kongresu Kopernikańskiego, który pozwoli na podsumowanie dotychczasowych badań naukowych nad życiem i działalnością Mikołaja Kopernika z uwzględnieniem jego wpływu na naukę i kulturę w wymiarze polskim i światowym. Wydarzenie będzie organizowane w 2023 roku, na który przypada 550. rocznica urodzin wielkiego astronoma, co pozwoli na uczczenie postaci.