Wydarzenia w Toruniu: 12-15 Września 2023

Program

W dniach 12-15 września 2023 r. miejscem obrad Światowego Kongresu Kopernikańskiego będzie Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Będzie to ostatnia część „kroczącego” Kongresu, w której wezmą udział historycy, kulturoznawcy, literaturoznawcy, historycy sztuki, astronomowie i historycy astronomii oraz przedstawiciele nauk medycznych. Zorganizowane zostaną także wydarzenia skierowane do nauczycieli, edukatorów, młodzieży oraz społeczności lokalnej.

Na program wydarzenia składać się będzie sześć sekcji tematycznych: astronomiczna, kulturoznawcza, historii medycyny, lekarska, edukacyjna dla nauczycieli i młodzieżowa oraz szereg wydarzeń towarzyszących.

Program toruńskiej części Światowego Kongresu Kopernikańskiego (pdf, 798 KB)