Wydarzenia w Toruniu: 12-16 Września 2023

O Kongresie

Od 12 do 16 września 2023 r. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu był gospodarzem ostatniego etapu Światowego Kongresu Kopernikańskiego.

Kongres odbywał się w Polsce w 2023 roku z okazji 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. Jego głównym celem było przedstawienie stanu badań nad życiem i działalnością wybitnego uczonego i astronoma oraz jego wpływu na rozwój nauki, kultury i sztuki.

Wydarzenie było organizowane przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk. Ze względu na bogate oraz wciąż żywe i rozwijane tradycje kopernikańskie w tych ośrodkach, Kongres miał formułę kroczącą. Oficjalne otwarcie obrad odbyło się w Toruniu na 19 lutego 2023 roku – w rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika i jednocześnie święto toruńskiego uniwersytetu. Następnie obrady odbywały się kolejno w Krakowie (24-26 maja), Olsztynie (21-24 czerwca) i Toruniu (12-16 września). Po obradach w Toruniu odbyło się uroczyste zakończenie Kongresu. 

 

Komitet Honorowy Części Toruńskiej

 • prof. dr hab. Andrzej Sokala (Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Piotr Całbecki (Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego)
 • Michał Zaleski (Prezydent Miasta Torunia)
 • Przedstawiciele Partnerów: Apator S.A., Fabryka Cukiernicza KOPERNIK S.A., Mentor S.A., Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.
 • Przewodniczący rady naukowej sekcji astronomicznej: prof. dr hab. Jarosław Włodarczyk (IHN PAN w Warszawie)
 • Przewodniczący rady naukowej sekcji kulturoznawczej: prof. dr hab. Krzysztof Mikulski (UMK w Toruniu)
 • Przewodniczący rady naukowej sekcji medycznej: dr Katarzyna Pękacka-Falkowska (UM w Poznaniu)

Komitet organizacyjny części toruńskiej

 • prof. dr hab. Krzysztof Mikulski
 • dr Tomasz Jędrzejewski
 • prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski
 • dr hab. Mieczysław Kunz, prof. UMK
 • prof. dr hab. Jarosław Włodarczyk
 • dr Katarzyna Pękacka-Falkowska
 • dr Michał Targowski
 • mgr Michał Kłosiński
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk