Wydarzenia w Toruniu: 12-16 Września 2023

Aktualności

Dobry znak dla Kongresu Kopernikańskiego

Światowy Kongres Kopernikański, który w 2023 roku odbędzie się z okazji 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, ma już logo oraz identyfikację wizualną. Projekt poznańskiej pracowni dobosz.studio okazał się najlepszym spośród zgłoszonych do konkursu.

Zadanie konkursowe polegało na zaprojektowaniu znaku graficznego jednoznacznie identyfikującego Światowy Kongres Kopernikański. Logotyp będzie wykorzystywany jako element rozpoznawczy we wszystkich materiałach związanych z planowanym kongresem.

Między światłem a cieniem

Jak podkreślają twórcy zwycięskiej identyfikacji, geneza zaproponowanego przez nich znaku wynika z zestawienia przeciwieństw: światła i ciemności.

Od zarania dziejów człowieka interesowało to, co niewidoczne — zauważają. — Inspiracją przy kreacji znaku była granica między światłem a cieniem, między widzialnym a niewidzialnym. Parafrazując Antoine'a de Saint Exupéry'ego "najciekawsze jest niewidoczne dla oczu". Odnosząc to do astronomii i tzw. "terminatora", czyli linii pomiędzy oświetloną (dzienną) a nieoświetloną (nocną) stroną ciała niebieskiego, stworzyliśmy znak, który z jednej strony czerpie z astronomii i tej metafizycznej sytuacji, a z drugiej strony otwiera wyobraźnię na interpretacje.

Silna konkurencja

Do konkursu zgłoszono aż 62 projekty (wszystkie spełniły formalne wymogi). Sąd Konkursowy, w którym zasiedli przedstawiciele Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, oceniał nadesłane prace w oparciu o cztery kryteria:

  • stopień uwzględnienia celu konkursu,
  • nowatorstwo i oryginalność,
  • walory estetyczne,
  • walory użytkowe.

Zwycięski projekt wyłoniono w trzyetapowym postępowaniu. W finale, do którego zakwalifikowano trzy najwyżej ocenione wcześniej prace, jurorzy jednomyślnie wskazali logo opracowane przez dobosz.studio. — W opinii wszystkich oceniających nagrodzony projekt od samego początku wyróżniał się spośród pozostałych prostotą formy przekazu oraz znacznymi walorami użytkowymi — mówi dr hab. Mieczysław Kunz, prof. UMK, sekretarz Sądu Konkursowego. — Zastosowany minimalizm w konstrukcji logo oraz wyraziste odniesienie do najlepszych światowych trendów projektowania grafiki użytkowej, w połączeniu z niedopowiedzeniem bądź — jak kto woli — indywidualną interpretacją jego sygnetu, świadczy o oryginalności i doskonałym przemyśleniu projektu przez jego twórcę oraz wyjściu naprzeciw zdefiniowanemu celowi głównemu konkursu.

Zgodnie z zasadami konkursu zwycięzca do końca czerwca 2022 r. opracuje księgę znaku, czyli "instrukcję obsługi" logo, określającą precyzyjnie jego budowę, kolorystykę oraz prawidłowe sposoby użycia.

Dobosz.studio to poznańska pracownia projektowa z dużym doświadczeniem. Zajmuje się tworzeniem identyfikacji wizualnej firm, instytucji i wydarzeń. Współpracuje zarówno z podmiotami komercyjnymi, jak i instytucjami kultury, galeriami, uczelniami. Laureat wielu konkursów m. in. Polish Graphic Design Award, KTR (Klub Twórców Reklamy), Pictures of the Year International, Grand Press Photo (publikacja fotograficzna roku). Członek Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej. www.dobosz.studio

Światowy Kongres Kopernikański – wydarzenie zaplanowane z okazji 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, współorganizowane przez cztery podmioty: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Głównym celem konferencji jest ukazanie stanu badań nad życiem i działalnością wielkiego astronoma, a także jego wpływem na rozwój nauk. Wśród uczestników obrad znajdą się uczeni z polskich i zagranicznych instytucji naukowych. Obrady będą toczyły się od lutego do września 2023 roku w Toruniu, Krakowie i Olsztynie. W każdym z miast prowadzone będą sekcje tematyczne: do Krakowa zaproszeni zostaną ekonomiści, filozofowie oraz badacze historii tych dyscyplin; olsztyńskie obrady będą poświęcone biografii Kopernika, ze szczególnym uwzględnieniem jego wykształcenia i okresu warmińskiego w jego życiu; toruńska część Kongresu zgromadzi kulturoznawców, literaturoznawców i historyków sztuki zainteresowanych miejscem wielkiego astronoma w szeroko rozumianej kulturze pamięci, a także historyków astronomii i nauk medycznych. Oficjalne otwarcie obrad zaplanowano na 19 lutego 2023 r. – w dniu 550. urodzin Mikołaja Kopernika.

Redakcja Portalu Informacyjnego UMK
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Źródło: https://portal.umk.pl