Wydarzenia w Toruniu: 12-16 Września 2023

Aktualności

Filmowe podsumowanie

Toruńska inauguracja Światowego Kongresu Kopernikańskiego rozpoczęła uroczystości związane z obchodami roku Mikołaja Kopernika. Materiał podsumowujący lutowe wydarzenie przygotował zespół UMK TV.

Rok 2023 został ogłoszony przez Sejm RP rokiem Mikołaja Kopernika. Z okazji 550. rocznicy urodzin najsłynniejszego astronoma Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie i Instytutem Historii Nauk Polskiej Akademii Nauk, przygotował Światowy Kongres Kopernikański. Celem tego wydarzenia jest przedstawienie stanu badań nad życiem i działalnością Mikołaja Kopernika, a także jego wpływu na rozwój nauki, kultury i sztuki.

Inauguracja Kongresu odbyła się 19 lutego w Toruniu. W obchodach wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, regionu i miasta, rektorzy uczelni współorganizujących Kongres, reprezentanci szkół wyższych z regionu oraz inni znamienici goście. Ważnym punktem uroczystości był wykład inauguracyjny, który wygłosił prof. Philip James Edwin Peebles, kanadyjski astronom i kosmolog, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki za rok 2019.

Przypomnijmy, Światowy Kongres Kopernikański ma formułę "kroczącą". Po toruńskiej inauguracji, która odbyła się 19 lutego, obrady odbywać się będą kolejno w Krakowie (24-26 maja), Olsztynie (21-24 czerwca), żeby następnie we wrześniu powrócić do Torunia (11-15 września).

W Krakowie spotkają się ekonomiści, filozofowie oraz badacze historii tych dyscyplin. W programie znajdą się sekcja filozoficzna "Dziedzictwo kopernikańskie" oraz sekcja ekonomiczna " Wokół pieniądza", której celem jest przypomnienie traktatu Mikołaja Kopernika "Monetae cudendae ratio", poświęconego wartości pieniądza oraz reformie monetarnej.

W części olsztyńskiej kongresu obrady skupią się na biografii astronoma, a także muzeach mu poświęconych. Zaplanowano sekcję biograficzną "Mikołaj Kopernik - życie i działalność", która przybliży m.in. edukację i młodość astronoma oraz jego działalność publiczną, a także sekcję muzealno-konserwatorską poświęconą problemom związanym z badaniem, inwentaryzacją oraz utrzymaniem obiektów zabytkowych, które bezpośrednio związane są z postacią Mikołaja Kopernika.

We wrześniowej odsłonie Kongresu, kiedy obrady wrócą do Torunia, wezmą udział historycy, kulturoznawcy, literaturoznawcy, historycy sztuki, astronomowie i historycy astronomii oraz przedstawiciele nauk medycznych. Ponadto zorganizowane zostaną wydarzenia skierowane do nauczycieli, edukatorów, młodzieży oraz społeczności lokalnej. W tej części zaplanowano aż sześć sekcji: astronomiczną, kulturoznawczą, historii medycyny, lekarską, nauczycielską, młodzieżową.

W czasie trwania Światowego Kongresu Kopernikańskiego odbędzie się 41. Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego w 100-lecie jego istnienia.

Strona Kongresu: https://www.copernicus2023.com/

Media społecznościowe ŚKK:

Facebook: https://www.facebook.com/SwiatowyKongresKopernikanski
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/swiatowy-kongres-kopernikanski-world-copernican-congress
YouTube: https://www.youtube.com/@swiatowykongreskopernikanski

Redakcja Portalu Informacyjnego UMK 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
Źródło: https://portal.umk.pl