Wydarzenia w Toruniu: 12-16 Września 2023

Aktualności

Kongres Kopernikański wkracza do Krakowa

Ekonomiści, filozofowie oraz badacze historii tych dyscyplin spotkają się w Krakowie podczas kolejnej odsłony Światowego Kongresu Kopernikańskiego, która potrwa od 24 do 26 maja.

Przypomnijmy, że Światowy Kongres Kopernikański, który 19 lutego w 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika rozpoczął się w Toruniu, ma formułę "kroczącą" i odwiedza kolejno uniwersytety, które go organizują. Po lutowej inauguracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Kongres zagości w Krakowie (24-26 maja), Olsztynie (21-24 czerwca), aby we wrześniu powrócić do Torunia (11-15 września).

W programie najbliższej – krakowskiej części znajdą się sekcja filozoficzna "Dziedzictwo kopernikańskie" oraz sekcja ekonomiczna "Wokół pieniądza". Obrady zainauguruje wykład "Teoria względności Mikołaja Kopernika", który wygłosi ks. prof. Michał Heller.

Sekcja filozoficzna będzie składała się z trzech paneli: 

  1. "Wpływ Kopernika: o ewolucji obrazów świata": panel poświęcony wpływowi rewolucji kopernikańskiej na naukowy i potoczny obraz świata oraz dynamice przekształceń tych obrazów. W tym panelu wezmą udział filozofowie, historycy, antropologowie, teolodzy oraz literaturoznawcy.
  2. "Rewolucje w nauce": panel poświęcony naturze rewolucji kopernikańskiej w nauce i, szerzej, wszelkim rewolucjom naukowym. W tym panelu udział wezmą filozofowie, naukoznawcy, historycy nauki i psychologowie.
  3. "Zasada antropiczna": panel poświęcony zasadzie antropicznej, po raz pierwszy sformułowanej podczas kongresu kopernikańskiego w 1973 r. W tym panelu wezmą udział filozofowie, kosmologowie i matematycy.

Punktem wyjścia sekcji drugiej, ekonomicznej, zatytułowanej "Wokół pieniądza", będzie przypomnienie traktatu Mikołaja Kopernika "Monetae cudendae ratio", poświęconego wartości pieniądza oraz reformie monetarnej. Ten historyczny wstęp będzie stanowił asumpt do dyskusji dotyczącej teraźniejszości i przyszłości polityki monetarnej, toczonej między wybitnymi uczonymi, ekonomistami-praktykami i przedstawicielami najważniejszych instytucji finansowych. Drugiego dnia o godz. 13:30 wykład zatytułowany "T. Gresham, M. Kopernik czy N. Oresme? Z historii prawa gorszego pieniądza" wygłosi prof. Mirosław Bochenek z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK. Ważnym głosem w dyskusjach w panelu ekonomicznym będą również prof. dr hab. Magdalena Osińska i dr hab. Michał Polasik, prof. UMK z toruńskiego uniwersytetu.

Udział w Światowym Kongresie Kopernikańskim jest bezpłatny, ale obowiązuje rejestracja.

Rejestracja na krakowską część Światowego Kongresu Kopernikańskiego

Obrady odbędą się w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Krupniczej 33 w Krakowie. Będą również transmitowane za pośrednictwem platformy YouTube: https://www.youtube.com/@ujlive6086/streams

fot. Anna Wojnar/Uniwersytet Jagielloński

Krakowska część Kongresu jest okazją, by obejrzeć na żywo najważniejsze kopernikana znajdujące się w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej, m.in. przechowywany na co dzień w skarbcu rękopis dzieła "De revolutionibus orbium coelestium", jego pierwsze, drugie i trzecie wydanie. Prezentowane są one na wystawie "Mikołaj Kopernik - odnowiciel astronomii" w sali wystawowej Biblioteki Jagiellońskiej, ul. Oleandry 3 w Krakowie.

Pełny program oraz szczegółowe informacje: https://kopernik550.uj.edu.pl

 

Strona Kongresu: https://www.copernicus2023.com/
Media społecznościowe ŚKK:

Facebook: https://www.facebook.com/SwiatowyKongresKopernikanski

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/swiatowy-kongres-kopernikanski-world-copernican-congress

YouTube: https://www.youtube.com/@swiatowykongreskopernikanski

Redakcja Portalu Informacyjnego UMK
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Źródło: https://portal.umk.pl