Wydarzenia w Toruniu: 12-16 Września 2023

Aktualności

Kopernik na Bydgoskim Przedmieściu

Na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu pojawią się cztery murale. Będą owocem konkursu "Mikołaj Kopernik - Buntownik z wyboru" organizowanego przez Inside Park S.A. pod patronatem rektora UMK oraz dziekana Wydziału Sztuk Pięknych. 

W 550. rocznicę urodzin Mikołaj Kopernik po raz kolejny zaznaczy swoją obecność w przestrzeni Torunia. Studenci i studentki wszystkich wydziałów UMK oraz absolwentki i absolwenci, którzy ukończyli studia na UMK maksymalnie dwa lata temu, mają okazję wykorzystać swoje zdolności artystyczne w celu upamiętnienia Mikołaja Kopernika. Możliwość tę stwarza udział w konkursie na projekt muralu nawiązującego do życia wielkiego toruńskiego astronoma.

Każdy uczestnik i uczestniczka konkursu może przesłać maksymalnie cztery projekty wielkoformatowego malowidła ściennego. W pierwszym etapie konkursu zostaną wybrane cztery prace, a ich twórcy zostaną poproszeni o wykonanie autorskich projektów murali w wyznaczonych przez organizatora miejscach, tzn. na jednej ze ścian w przejeździe bramowym kamienicy przy ul. Mickiewicza 124 w Toruniu (wirtualny spacer).

W wyniku konkursu murale zainspirowane postacią Mikołaja Kopernika pojawią się przy ul. Mickiewicza 124

fot. Nadesłane

W drugim etapie komisja oceni zrealizowane prace i wyłoni laureata konkursu, na którego czekają dwie nagrody główne: nagroda rzeczowa w postaci nowego Macbooka Air ufundowanego przez firmę Inside Park S.A. oraz nagroda pieniężna w wysokości 5.000 zł przyznana przez rektora UMK. W konkursie przewidziane są także inne nagrody ufundowane przez patronów i partnerów.

Termin nadsyłania prac konkursowych wraz z załącznikami upływa 30 czerwca 2023 r. Szczegółowe informacje, regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa znajdują się na stronie internetowej organizatora: https://insidepark.pl/konkurs/.