Wydarzenia w Toruniu: 12-16 Września 2023

Aktualności

Poniedziałek w Naukowym Miasteczku

Trzeciego dnia Festiwalu, czyli w poniedziałek 24 kwietnia, warto wybrać się do kampusu akademickiego, gdzie wyrośnie Naukowe Miasteczko. Czekają w nim atrakcje dla odbiorców ze wszystkich grup wiekowych.

Naukowe Miasteczko można odwiedzić w godz. 9.30-14.30. Impreza ma charakter ciągły, co znaczy, że można do nie j dołączyć w każdej dogodnej chwili. Nie obowiązują zapisy, wstęp jest też oczywiście bezpłatny.

A co nas czeka?

Dowiemy się m.in. o możliwościach symulatora osoby dorosłej Nursing Anne. Dodatkowo każdy z uczestników sam będzie miał okazję zbadać tętno, oddech, saturację krwi, ciśnienie tętnicze oraz osłuchać pola płucne na symulowanym pacjencie. Dzięki symulatorowi laparoskopowemu LAPARO będzie można doświadczyć, jak początkujący chirurdzy nabywają praktycznych umiejętności laparoskopowych.

Będą również strażacy – na przygotowanym przez nich stanowisku będzie można przyjrzeć się rozwojowi pożaru, przeprowadzonemu na modelu budynku oraz wysłuchać wykładu na temat zjawisk, które podczas niego zachodzą.

Z kolei studenci z Koła Naukowego Chemików UMK wprowadzą gości Naukowego Miasteczka w świat pełen nauki z użyciem chemicznego portalu, obfitującego w niespodziewane wybuchy, dym oraz ognie o nietypowych barwach. Widzów pokazu zapoznają z chemicznymi duchami, świetlikami oraz toruńskimi smokami. Podczas pokazu zostanie przedstawiona specyfika reakcji oraz właściwość substancji wykorzystanych do danego doświadczenia, a w ostatecznym doświadczeniu poznamy odpowiedź na pytanie: Czy chemik jest łatwopalny?

Podczas warsztatu kognitywistycznego będzie zaś można doświadczyć czasu i przestrzeni przy pomocy immersyjnych środowisk wirtualnych.

- Wirtualna rzeczywistość otwiera przed nami wiele możliwości badań ludzkiego umysłu, poznania i zachowania, a tym samym umożliwia zrozumienie natury ludzkiego umysłu i poznania. Podczas warsztatów uczestnicy będą mogli sami przekonać się jak to jest być w wirtualnej rzeczywistości i jak może być ona narzędziem do badania umysłu i poznania – tłumaczą organizatorzy warsztatu z Katedry Kognitywistyki UMK.

Techniczne Koło Naukowe UMK przygotowało niezwykły pokaz - będzie można zobaczyć m.in. roboty podążające za linią, roboty klasy sumo i minisumo, taśmociągi, manipulatory, mechatroniczną rękę, interaktywny zegar LED, łazika marsjańskiego oraz wiele innych robotów mobilnych.

Ciekawą propozycję ma też Instytut Medycyny Weterynaryjnej.

- Zwierzęta towarzyszą nam wszędzie. Niektóre wylegują się z nami w zaciszu domowym, a inne pomagają człowiekowi w ekstremalnych warunkach. Niestety, wypadki mogą zdarzyć się wszędzie. Złamania, krwotoki, ugryzienia i nie tylko - dobrze jest wiedzieć jak zaopiekować się swoim pupilem zanim otrzyma on fachową pomoc lekarsko-weterynaryjną – zachęcają pomysłodawcy wydarzenia.

Odwiedzający kampus akademicki będą też mieli okazję obejrzeć najciekawsze zbiory z kolekcji Katedry Geologii i Hydrogeologii WNoZiGP UMK oraz prywatne okazy zebrane przez geologów pracujących na uczelni. Będą to m.in. skamieniałości roślin i zwierząt żyjących setki milionów lat temu, skał, z których pozyskiwane są surowce mineralne oraz kolorowych i błyszczących minerałów pochodzących z całego świata. Odwiedzający będą mogli oglądać wybrane minerały przy pomocy lupy i korzystając z mikroskopu USB.

Gratką będzie również poznanie Wszechświata Johannesa Keplera, który w 1596 w książce "Mysterium Cosmographicum" opublikował prawo zwane przez pewien okres "czwartym prawem" Keplera. Wiąże ono wielościany foremne ze sferami planet od Merkurego do Saturna. Odwiedzający stoisko Biblioteki Uniwersyteckiej przeniosą te wielościany na powierzchnie kul, wykorzystując japońską sztukę temari.