Wydarzenia w Toruniu: 12-16 Września 2023

Aktualności

Reakcje na rewolucję

Opublikowanie De Revolutionibus było dla Kopernika dużym wyzwaniem, ponieważ heliocentryczna teoria podważyła podstawy znanego wszechświata. O reakcjach Eurpejczyków na rewolucję w postrzeganiu rzeczywistości opowiedział prof. Jarosław Włodarczyk z Instytutu Historii Nauki PAN.

Podważenie teorii geocentrycznej spowodowało różne reakcje wśród Europejczyków. Część osób potępiała i wyśmiewała teorię heliocentryczną, inni przyjęli ją, popularyzowali i podejmowali próby jej rozwinięcia.

Wykład prof. Jarosława Włodarczyka odbył się w ramach Yufe Academy 12 czerwca w Bibliotece Uniwersyteckiej UMK. Ten oraz inne wykłady związane z Mikołajem Kopernikiem dostępne są w zakladce E-Kongres.

YUFE Academy to seria wykładów, warsztatów i zajęć organizowanych przez uczelnie zrzeszone w jednym z pierwszych uniwersytetów europejskich – konsorcjum YUFE (Young Universities for the Future of Europe). Oferta spotkań skierowana jest do lokalnej społeczności, młodzieży oraz osób studiujących i pracujących na uniwersytecie. Celem wydarzeń w tym cyklu jest wzmacnianie relacji uczelni z otoczeniem, wypełnianie misji edukacji przez całe życie oraz podkreślenie otwartości i dostępności.