Wydarzenia w Toruniu: 12-16 Września 2023

Aktualności

Wkraczamy w Rok Kopernikański

550. rocznicę urodzin swojego patrona Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu uczci Światowym Kongresem Kopernikańskim.

Jakkolwiek pojawiają się drobne wątpliwości co do rocznej i dziennej daty urodzin Mikołaja Kopernika, przyjmuje się, że to właśnie w roku 1473 w piątek 19 lutego przyszedł na świat człowiek, który zmienił nasze postrzeganie wszechświata.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej 16 listopada 2022 roku, pragnąc upamiętnić znamienitego uczonego, ustanowił rok 2023 – Rokiem Mikołaja Kopernika.

Cztery instytucje przywiązane do tradycji kopernikańskiej – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – przygotowały na ten rok kilkadziesiąt wydarzeń naukowych i kulturalnych organizowanych pod wspólną nazwą – Światowy Kongres Kopernikański.

Do organizacji Kongresu włączyły się władze państwowe, a także samorządowe i kościelne Krakowa, Olsztyna i Torunia. Wsparcia udziela także szereg przedsiębiorców, spółek medialnych i stowarzyszeń, w tym Polskie Towarzystwo Astronomiczne.

Na Światowy Kongres Kopernikański złożą się cztery wielotematyczne wydarzenia naukowe, zorganizowane w okresie luty – wrzesień 2023 w miastach kopernikańskich (w tym dwa – inaugurujące i kończące Kongres – w Toruniu), a także kilkadziesiąt imprez towarzyszących.

Gośćmi wydarzeń będą naukowcy, ludzie kultury i sztuki, przedstawiciele władz. Sporą część zaproszonych stanowią goście z zagranicy, w tym nobliści.

Redakcja Portalu Informacyjnego UMK
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Źródło: https://portal.umk.pl