Wydarzenia w Toruniu: 12-16 Września 2023

Aktualności

XVI Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie

Tegoroczne XVI Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie odbyło się 29 i 30 czerwca na Wydziale Chemii UMK. Wydarzenie miało status imprezy towarzyszącej toruńskiej części Światowego Kongresu Kopernikańskiego. 

Celem spotkania była prezentacja wyników prac naukowych, wymiana myśli i rozważanie problemów badawczych oraz możliwość nawiązania kontaktów  pomiędzy młodymi uczonymi reprezentującymi uczelnie wyższe z całej Polski.

Uczestnicy mieli możliwość prezentacji wyników swoich prac w formie wystąpienia lub posteru, w trzech panelach tematycznych:

  • nauki chemiczne,
  • nauki biologiczne, medyczne i przyrodnicze,
  • nauki fizyczne i techniczne.

Wyklad inaugurujący konferencję wygłosił prof. dr hab. Krzysztof Mikulski. W prelekcji pt. "Mikołaj Kopernik - wielki uczony, zapomniany człowiek" przybliżył słuchaczom wątki z biografii astronoma i genealogii jego rodziny.

Więcej informacji nt. seminarium znależć można w artykule podsumowującym tegoroczne obrady oraz na stronie internetowej wydarzenia.  

Galeria zdjęć dostępna jest w zakładce e-Kongres.

fot. Andrzej Romański