Wydarzenia w Toruniu: 12-16 Września 2023

Aktualności

YUFE Academy na UMK

Pierwsi zwolennicy rewolucyjnej teorii Mikołaja Kopernika to temat czerwcowego otwartego wykładu YUFE Academy. W wydarzeniu mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani.

YUFE Academy to seria wykładów, warsztatów i zajęć organizowanych przez uczelnie zrzeszone w jednym z pierwszych uniwersytetów europejskich – konsorcjum YUFE (Young Universities for the Future of Europe). Oferta spotkań skierowana jest do lokalnej społeczności, młodzieży oraz osób studiujących i pracujących na uniwersytecie. Celem wydarzeń w tym cyklu jest wzmacnianie relacji uczelni z otoczeniem, wypełnianie misji edukacji przez całe życie oraz podkreślenie otwartości i dostępności.

12 czerwca o godz. 12:00, wykład wygłosi prof. Jarosław Włodarczyk z Instytutu Historii Nauki PAN. Gość opowie o światopoglądowym przewrocie, który dokonał się wraz z publikacją De Revolutionibus. Spotkanie odbędzie się w Bibliotece, będzie także transmitowane za pośrednictwem kanału UMK TV na YouTube. Wykład zostanie wygłoszony w języku angielskim. Osoby biorące udział w YUFE Student Journey proszone są o wcześniejszą rejestrację za pośrednictwem Wirtualnego Kampusu pod tym linkiem.

O wykładzie: W świecie, w którym naukowcy byli przekonani, że żyjemy w centrum wszechświata, opublikowanie De Revolutionibus było dla Kopernika dużym wyzwaniem. Geocentryczna teoria znanego wszechświata została podważona, a Ziemia stała się jedną z wielu planet krążących wokół Słońca. Taka zmiana w postrzeganiu rzeczywistości spowodowała różne reakcje wśród Europejczyków. Część osób potępiała i wyśmiewała teorię heliocentryczną, inni przyjęli ją, popularyzowali i podejmowali próby jej rozwinięcia.

Prof. dr hab. Jarosław Włodarczyk - historyk astronomii z Instytutu Historii Nauki PAN, członek Polskiej Akademii Nauk, Académie internationale d'histoire des sciences, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego i Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Autor wielu książek i publikacji naukowych. Za popularyzację wiedzy o Wszechświecie otrzymał medal im. prof.  Włodzimierza Zonna. Twórca i wieloletni redaktor naczelny serii książek popularnonaukowych "Na ścieżkach nauki", redaktor naczelny serii "Studia Copernicana".

5 czerwca o godz. 12:00 odbędzie się jeszcze jeden wykład w tej edycji w Akademii YUFE. Jego temat to idea społecznych ogrodów, a poprowadzi go Paulina Jeziorek, ogrodniczka miejska i edukatorka. Więcej informacji o wykładzie znaleźć można na Portalu informacyjnym UMK

Redakcja Portalu Informacyjnego UMK
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Źródło: https://portal.umk.pl