Wydarzenia w Toruniu: 12-16 Września 2023

Sekcja historii astronomii

O sekcji

Sekcja historii astronomii zatytułowana „Copernicus and Astronomy: Continuity, Reform, and Dissemination” („Kopernik i astronomia: ciągłość, reforma i wczesna recepcja”) organizowana przez Instytut Historii Nauki PAN odbędzie się 11–16 września 2023 roku w Toruniu. 

Celem konferencji jest przegląd stanu badań na temat astronomii przedkopernikańskiej, astronomii Kopernika i wczesnej jej recepcji. Złożą się na nią trzy panele:

  1. Dziedzictwo astronomii Ptolemeusza i Tablic alfonsyńskich
  2. Astronomia Kopernika
  3. Wczesna recepcja astronomii heliocentrycznej

Organizator sekcji

Program

Program konferencji (pdf, 865 KB)


Zapisy na obrady:

Na obrady Światowego Kongresu Kopernikańskiego obowiązują zapisy elektroniczne. Aby zapisać się na wydarzenia Światowego Kongresu Kopernikańskiego należy założyć konto (https://kopernik550.umk.pl/pl/login). W wyszukiwarce wydarzeń (dostępnej pod adresem: https://kopernik550.umk.pl/pl/zapisy) poszczególne wystąpienia konferencyjne zostały pogrupowane w bloki. W opisie każdego bloku znajdują się tytuły wystąpień oraz inne szczegóły takie jak np. czas trwania, miejsce itd. 

Goście specjalni/Keynote speakers

F. Jamil Ragep: Institute of Islamic Studies, McGill University, Canada (Professor Emeritus)
Michael Shank: University of Wisconsin-Madison, USA (Professor Emeritus)
Robert S. Westman: University of California San Diego, USA (Professor Emeritus)

Prelegenci/Abstrakty

Księga abstraktów (pdf. 1,00 MB)

Międzynarodowy Komitet Programowy

Massimo Bucciantini, Università di Siena, Włochy
Christián Carlos Carman, Universidad Nacional de Quilmes, Argentyna
Benno van Dalen, Bayerische Akademie der Wissenschaften, Niemcy
Miguel Ángel Granada, Universitat de Barcelona, Hiszpania
Richard L. Kremer, Dartmouth College, USA
Robert G. Morrison, Bowdoin College, USA
Pietro Daniel Omodeo, Università Ca’ Foscari Venezia, Włochy
Josefina Rodriguez-Arribas, Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk, Polska
Jarosław Włodarczyk, Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk, Polska

Komitet Organizacyjny

Barbara Bienias, Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
Dominika Gołaszewska-Rusinowska, Centrum Badań Kopernikańskich, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Maciej Jasiński, Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
Andrzej Niedzielski, Instytut Astronomii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Justyna Rogińska, Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
Jacek Soszyński, Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa