Wydarzenia w Toruniu: 12-16 Września 2023

Sekcja historii medycyny

O sekcji

„Peregrinatio medica” to historyczny termin oznaczający rozmaite podróże edukacyjne podejmowane przez lekarzy. We współczesnej medycynie fenomen takich podróży jest nie do przecenienia, acz jego korzenie sięgają daleko w przeszłość. „Wielka” podróż medyczna była charakterystyczna dla wczesnej nowożytności. W XVI -XVIII w. trwała ona kilka lat. Student immatrykulował się na co najmniej dwóch wydziałach medycznych, kończył jeden z nich i rozpoczynał podróż edukacyjną prowadzącą od miasta do miasta, aby czerpać od uznanych uczonych oraz praktyków. Owo staranne planowanie „peregrynacji medycznej” było konieczne, aby zyskać nową wiedzę (fachową) i nowe (fachowe) umiejętności, a także wyuczyć się specyficznych sposobów postępowania i zachowania, które miały sprawić, że młody człowiek nie tylko sprosta wymaganiom zawodowym stawianym mu w jego ojczyźnie, lecz także będzie mógł nazwać siebie „człowiekiem uczonym”.
Istota i charakter podróży medycznych zmieniły się dopiero w XIX w. Na miejsce klasycznej, wieloletniej medycznej podróży edukacyjnej weszły podróże edukacyjne nowego typu oraz podróże badawcze i konferencyjne, które trwały znacznie krócej. Jednakże wszystkie ww. podróże znalazły swój wyraz w licznych egodokumentach i oficjalnych publikacjach, które ukazywały drogi, formy i metody ponadgranicznej wymiany kulturowej oraz transferu wiedzy (fachowej).
Konferencja pt. "Podróże i nauka: edukacyjne podróże medyczne, transfer wiedzy i wymiana kulturowa w Europie Środkowej na przestrzeni wieków" ma stanowić forum do przyjrzenia się z perspektywy historycznej i socjologicznej wpływowi medycznych wędrówek edukacyjnych w polskiej i niemieckiej przestrzeni kulturowej i historycznej. Badany okres obejmie różne epoki historyczne: od czasów wczesnonowożytnych do około 1989 roku.
Konferencja TRAVEL(S) AND EDUCATION: Medical Travels, Transfer of Knowledge, and Cultural Exchange in East-Central Europe over Centuries
XIX Biannual Conference of the German-Polish Society for the History of Medicine
we współpracy z:
Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, Toruń
Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu
Heinrich Heine Universität, Düsseldorf
“Bridging the Baltic: Medicine in the Baltic Sea Region” Network
Konferencja w języku angielskim.

Głowny organizator sekcji

Partnerzy sekcji

Program

Program (pdf, 6,9 MB)


Zapisy na obrady:

Na obrady Światowego Kongresu Kopernikańskiego obowiązują zapisy elektroniczne. Aby zapisać się na wydarzenia Światowego Kongresu Kopernikańskiego należy założyć konto (https://kopernik550.umk.pl/pl/login). W wyszukiwarce wydarzeń (dostępnej pod adresem: https://kopernik550.umk.pl/pl/zapisy) poszczególne wystąpienia konferencyjne zostały pogrupowane w bloki. W opisie każdego bloku znajdują się tytuły wystąpień oraz inne szczegóły takie jak np. czas trwania, miejsce itd. 

Komitet Organizacyjny

Katarzyna Pękacka-Falkowska (Poznań – Toruń) 

Joanna Nieznanowska (Szczecin) 

Nils Hansson (Düsseldorf) 

Fritz Dross (Erlangen)