Wydarzenia w Toruniu: 12-16 Września 2023

Sekcja lekarska

O sekcji

Celem sesji lekarskiej zatytułowanej „Od Kopernika do współczesności” jest zaprezentowanie sylwetek i osiągnięć najwybitniejszych przedstawicieli świata medycyny związanych z regionem kujawsko-pomorskim od XV do XXI wieku. Inspiracją jest oczywiście Mikołaj Kopernik, który był również praktykującym lekarzem. Astronom studiował medycynę w Padwie, która szczyciła się wówczas znakomitą kadrą profesorską. Uzyskana przez Kopernika wiedza i umiejętności posłużyły mu do leczenia najznamienitszych postaci ze swego otoczenia. Praktyka ta stała się przyczynkiem do refleksji nad stanem wiedzy medycznej w regionie kujawsko-pomorskim w przeszłości.

Sekcja ma charakter popularnonaukowy i jest adresowana do wszystkich zainteresowanych historią medycyny i postępem cywilizacyjnym ludzkości. Organizatorami sekcji są pracownicy Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Na wydarzenie składa się seria wykładów poruszających tematy ze świata medycyny – tej współczesnej, jak i będącej historią nie tylko regionu, ale i całej ludzkości. Uczestnicy będą mieli okazję usłyszeć nie tylko o Koperniku jako lekarzu, ale także o wielkim uczonym Samuelu Soemmeringu. Zaprezentowane zostaną również sylwetki innych lokalnych lekarzy, w tym noblisty Tadeusza Reichsteina – badacza hormonów sterydowych i witaminy C. Przedstawiona zostanie historia rozwoju chirurgii, homeopatii oraz leczenia zwierząt w przeszłości.

Główny organizator sekcji

Program

Program sekcji

Księga abstraktów


Wstęp na wydarzenie jest wolny i nie wymaga zapisów. Istnieje jednak możliwość, aby korzystając z wyszukiwarki wydarzeń (dostępnej pod adresem: https://kopernik550.umk.pl/pl/zapisy) dodać sekcję lekarską do planu udziału w wydarzeniach Światowego Kongresu Kopernikańskiego. Wszystkie wydarzenia dodane do planu i te wymagające zapisów dostępne są na koncie użytkownika w zakładce "Twój plan".

Patronat honorowy

Wydarzenie honorowym patronatem objęła Prorektor ds. Collegium Medicum  prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska.

Partnerzy sekcji