Wydarzenia w Toruniu: 12-16 Września 2023

Aktualności

Kopernik i astronomia

Wielkimi krokami zbliża się ostatnia część Światowego Kongresu Kopernikańskiego. Obrady w Toruniu rozpoczną się 12 września 2023 r. i odbywać się będą w ramach sześciu sekcji tematycznych. Prezentujemy program i szczegóły pierwszej z nich.

Sekcja historii astronomii zatytułowana „Copernicus and Astronomy: Continuity, Reform, and Dissemination” („Kopernik i astronomia: ciągłość, reforma i wczesna recepcja”) to międzynarodowa konferencja naukowa organizowana przez Instytut Historii Nauki PAN. Jej celem jest przegląd stanu badań na temat astronomii przedkopernikańskiej, astronomii Kopernika i wczesnej jej recepcji. Złożą się na nią trzy panele:

 

  • Dziedzictwo astronomii Ptolemeusza i Tablic alfonsyńskich 
  • Astronomia Kopernika
  • Wczesna recepcja astronomii heliocentrycznej

Poszczególne panele rozpoczną się wykładami plenarnymi, które wygłoszą specjalni goście konferencji: prof. F. Jamil Ragep (Institute of Islamic Studies, McGill University, Canada, Professor Emeritus), prof. Michael Shank (University of Wisconsin-Madison, USA, Professor Emeritus) i prof. Robert S. Westman (University of California San Diego, USA, Professor Emeritus).

Szczegóły na temat sekcji historii astronomii, dokładny program, księgę abstraktów wystąpień oraz informacje na temat zapisów na obrady znaleźć można na podstronie poświęconej sekcji.

Zapisy na obrady:

Na obrady w ramach konferencji obowiązują elektroniczne zapisy

Wskazówki dot. procedury zapisów i wyszukiwarka wydarzeń znajdują się pod adresem: https://kopernik550.umk.pl/pl/program.