Wydarzenia w Toruniu: 12-16 Września 2023

Aktualności

Nadchodzi Światowy Kongres Kopernikański

Uroczystościami w Auli UMK rozpocznie się 19 lutego Światowy Kongres Kopernikański, organizowany w 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika.

Celem kongresu, który przygotowują wspólnie Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie i Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk, jest przedstawienie stanu badań nad życiem i działalnością Mikołaja Kopernika, a także jego wpływu na rozwój nauki, kultury i sztuki.

Toruńskie otwarcie

Pierwszą odsłoną Kongresu będzie toruńska inauguracja, którą zaplanowano na 19 lutego –  w rocznicę urodzin wielkiego astronoma, która jest jednocześnie Świętem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Uroczystości, w których wezmą udział m.in. rektorzy współorganizujących Kongres uniwersytetów, rozpoczną się mszą świętą w Bazylice Katedralnej św. Janów, gdzie odsłonięta zostanie pamiątkowa tablica w Kaplicy Kopernikowskiej.

Po nabożeństwie orszak akademicki złoży kwiaty pod pomnikiem Mikołaja Kopernika na toruńskim Rynku Staromiejskim.

O godz. 11:00 ceremonia przeniesie się do Auli UMK, gdzie głos zabiorą m.in. minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek oraz rektorzy: prof. Andrzej Sokala – rektor UMK, prof. Jacek Popiel – rektor UJ, prof. Jerzy Przyborowski – rektor UWM oraz prof. Krzysztof Mikulski – dyrektor Centrum Badań Kopernikańskich.

Ważnym punktem uroczystości będzie wykład inauguracyjny, który wygłosi prof. Phillip James Edwin Peebles, kanadyjski astronom i kosmolog, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki za rok 2019. Więcej na temat wykładu.

Program Inauguracji Światowego Kongresu Kopernikańskiego (pdf, 751 KB) 

Z Kongresem przez Polskę

Światowy Kongres Kopernikański będzie miał formułę "kroczącą". Obrady odbywać się będą kolejno w Krakowie (24-26 maja), Olsztynie (21-24 czerwca) i Toruniu (12-15 września).

W Krakowie spotkają się ekonomiści, filozofowie oraz badacze historii tych dyscyplin. W programie znajdą się sekcja filozoficzna "Dziedzictwo kopernikańskie" oraz sekcja ekonomiczna "Wokół pieniądza", której celem jest przypomnienie traktatu Mikołaja Kopernika "Monetae cudendae ratio", poświęconego wartości pieniądza oraz reformie monetarnej.

W części olsztyńskiej kongresu obrady skupią się na biografii astronoma, a także muzeach mu poświęconych. Zaplanowano sekcję biograficzną "Mikołaj Kopernik - życie i działalność", która przybliży m.in. edukację i młodość astronoma oraz jego działalność publiczną, a także sekcję muzealno-konserwatorską poświęconą problemom związanym z badaniem, inwentaryzacją oraz utrzymaniem obiektów zabytkowych, które bezpośrednio związane są z postacią Mikołaja Kopernika.

We wrześniowej odsłonie Kongresu, kiedy obrady wrócą do Torunia, wezmą udział historycy, kulturoznawcy, literaturoznawcy, historycy sztuki, astronomowie i historycy astronomii oraz przedstawiciele nauk medycznych. Ponadto zorganizowane zostaną wydarzenia skierowane do nauczycieli, edukatorów, młodzieży oraz społeczności lokalnej. W tej części zaplanowano aż sześć sekcji: astronomiczną, kulturoznawczą, historii medycyny, lekarską, nauczycielską, młodzieżową.

W czasie trwania Światowego Kongresu Kopernikańskiego od 11 do 15 września 2023 r. odbędzie się 41. Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego w 100-lecie jego istnienia.

Szczegóły dotyczące wydarzeń w Toruniu.

Strona Kongresu: https://www.copernicus2023.com 

Media społecznościowe ŚKK:

Facebook: https://www.facebook.com/SwiatowyKongresKopernikanski

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/swiatowy-kongres-kopernikanski-world-copernican-congress

YouTube: https://www.youtube.com/@swiatowykongreskopernikanski

Redakcja Portalu Informacyjnego UMK
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Źródło: https://portal.umk.pl