Wydarzenia w Toruniu: 12-16 Września 2023

Aktualności

Podróże kształcą

„Peregrinatio medica” to historyczny termin oznaczający rozmaite podróże edukacyjne podejmowane przez lekarzy. Temu zagadnieniu zostanie poświęcona sekcja historii medycyny, która odbędzie się podczas toruńskiej części Światowego Kongresu Kopernikańskiego w dniach 13-14 września. 

Sekcja historii medycyny to konferencja pt. "Podróże i nauka: edukacyjne podróże medyczne, transfer wiedzy i wymiana kulturowa w Europie Środkowej na przestrzeni wieków" (ang. Travel(s) and edycation: Medical Travels, Transfer of Knowledge, and Cultural Exchange in East-Central Europe over Centuries - XIX Biannual Conference of the German-Polish Society for the History of Medicine) organizowana przez Polsko-Niemieckie Towarzystwo Historii Medycyny we współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu i Heinrich Heine Universität w Düsseldorfie.

Celem konferencji jest analiza problematyki podróży medycznych w Europie Środkowo-Wschodniej oraz ich wpływu na polską i niemiecką przestrzeń kulturową w okresie od czasów życia Mikołaja Kopernika do około 1989 r.

Szczegóły na temat sekcji historii medycyny i dokładny program znaleźć można na podstronie poświęconej sekcji.


Zapisy na obrady:

Na obrady w ramach konferencji obowiązują elektroniczne zapisy

Wskazówki dot. procedury zapisów i wyszukiwarka wydarzeń znajdują się pod adresem: https://kopernik550.umk.pl/pl/program.