Wydarzenia w Toruniu: 12-16 Września 2023

Aktualności

Zapisany w pamięci

Studia nad pamięcią to wspólny mianownik trzech paneli: antropologicznego, literaturoznawczego i artystyczno-historycznego, tworzących sekcję kulturoznawczą. Sekcja jest kolejną częścią toruńskich obchodów Światowego Kongresu Kopernikańskiego. Jej obrady odbędą się w dniach 13-15 września 2023 r. 

Sekcja kulturoznawcza pt. „Mikołaj Kopernik w kulturze pamięci” ma na celu ponowne odczytanie i zdefiniowanie postaci Kopernika przez pryzmat pamięci o nim, dziedzictwa obecnego w różnych kulturach europejskich i pozaeuropejskich. Nie chodzi o sięganie do Mikołaja Kopernika, jego życia i dzieła, lecz do pamięci o nim i jego pracy, o różne formy jego obecności w literaturze czy sztuce, w kulturze popularnej, w przestrzeni, symbolach, pamiątkach itd.

  • Panel antropologiczny dotyczyć będzie przede wszystkim obecności postaci oraz dziedzictwa myśli i idei Kopernika w literaturze i sztukach dramatycznych.
  • Panel literaturoznawczy będzie zogniskowany na kwestiach związanych ze społecznie i kulturowo zorientowanymi studiami nad pamięcią o Koperniku.
  • Panel artystyczno-historyczny obejmie swą tematyką dzieje artystycznych realizacji i transformacji idei kopernikańskich, a także upamiętniania postaci samego Kopernika.

Program sekcji oraz szczegóły dotyczące paneli znajdują się na podstronie dotyczącej wydarzenia. Zapoznając się z materiałami, warto zwrócić uwagę na wystąpienia takich prelegentów jak prof. Pamela Smith (Columbia University, USA), prof. Rens Bod (University of Amsterdam), dr hab. Hubert Łaszkiewicz (Uniwersytet Warszawski), prof. dr Renato de Oliveira Brito (The Catholic University of Brasil, Brazylia) czy prof. dr hab. Michał Kokowski (Polska Akademia Nauk).


Zapisy na obrady:

Na obrady w ramach konferencji obowiązują elektroniczne zapisy

Wskazówki dot. procedury zapisów i wyszukiwarka wydarzeń znajdują się pod adresem: https://kopernik550.umk.pl/pl/program.