Wydarzenia w Toruniu: 12-16 Września 2023

Sekcje tematyczne

Sekcja historii astronomii

Sekcja pt. „Copernicus and Astronomy: Continuity, Reform, and Dissemination” („Kopernik i astronomia: ciągłość, reforma i wczesna recepcja”) organizowana jest przez Instytut Historii Nauki PAN. Celem konferencji jest przegląd stanu badań na temat astronomii przedkopernikańskiej, astronomii Kopernika i wczesnej jej recepcji. Złożą się na nią trzy panele: dziedzictwo astronomii Ptolemeusza i Tablic alfonsyńskich, astronomia Kopernika, wczesna recepcja astronomii heliocentrycznej.

Termin: 11-15 września 2023 r. 

Więcej informacji o sekcji historii astronomii

Sekcja kulturoznawcza

Sekcja pt. „Mikołaj Kopernik w kulturze pamięci” („Nicolaus Copernicus and Culture of Remembrance”) została podzielona na trzy panele dotyczące:

  • pamięci historycznej,
  • literatury i teatru,
  • sztuki.

Termin: 13-15 września 2023 r. 

Więcej informacji o sekcji kulturoznawczej

Sekcja historii medycyny

Sekcja pt. „Podróże i nauka: edukacyjne podróże medyczne, transfer wiedzy i wymiana kulturowa w Europie Środkowej na przestrzeni wieków" organizowana w zwiazku z  480. rocznicą wydania „De revolutionibus orbium coelestium” i „De Corporis Humani Fabrica Libri Septem” oraz w 550. rocznicę urodzin Kopernika, przygotowana została przez Niemiecko-Polskie Towarzystwo Historii Medycyny. Jej uczestnicy przeanalizują problematykę podróży medycznych w Europie Środkowo-Wschodniej od czasów wielkiego astronoma (który studiował medycynę w Padwie) po czasy nam współczesne.

Termin: 13-14 września 2023 r. 

Więcej informacji o sekcji historii medycyny

Sekcja lekarska

Sekcja pt. „Od Kopernika do współczesności”, której celem jest zaprezentowanie sylwetek najwybitniejszych lekarzy związanych z regionem kujawsko-pomorskim od XV do XX wieku. Konferencja organizowana jest przez pracowników Collegium Medicum UMK.

Termin: 15 września 2023 r. 

Więcej informacji o sekcji lekarskiej

Sekcja nauczycielska

Sekcja pt. „Kopernik w XXI wieku - warsztaty z narzędzi przydatnych w nowoczesnej edukacji i popularyzacji nauk”, która skierowana jest do nauczycieli, edukatorów i popularyzatorów nauki. Konferencja składać się będzie z warsztatów poświęconych tematom z zakresu nowoczesnej edukacji, m.in.: wykorzystania robotów podczas zajęć; wirtualnej rzeczywistości w edukacji; tworzenia gier planszowych; przygotowania escape roomu w pudełku; historii w edukacji; narzędzi online w edukacji.

Termin: 16 września 2023 r.

Więcej informacji o sekcji nauczycielskiej

Sekcja młodzieżowa

Sekcja pt. „Popularyzacja postaci i osiągnięć Mikołaja Kopernika w edukacji” jest organizowana przez Miasto Toruń, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy oraz Szkołę Podstawową Nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Toruniu . Wydarzenie stanowić będzie podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Mikołaju Koperniku skierowanego do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych,  projektu Szkoła Przyjaciół Kopernika oraz Konkursu dla nauczycieli na scenariusz zajęć dotyczących Mikołaja Kopernika.

Termin: 15 września 2023 r.

Więcej informacji o sekcji młodzieżowej

41. Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego (PTA)

W czasie trwania Światowego Kongresu Kopernikańskiego w dniach 11-15 września 2023 r. odbędzie się również 41. Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. W roku 2023 PTA obchodzi 100-lecie swojego istnienia.

Więcej informacji o 41. Zjeździe Polskiego Towarzystwa Astronomicznego